20 Ekim 2015 Salı

Lafu güzaf çilesi değil


Bizim Nail, Ümmi Sinan'dan üç dörtlük paylaşmış. Garibce de ona ilave dörtlükler dizmiş:

İkrar gerek bir ere
Göz açıp Didar göre
Sarraf gerek gevhere
Nadan bilesi değil

Bir pınarın başına
Bir testiyi koysalar
Kırk yıl anda durursa
Kendi dolası değil

Ümmi Sinan yol âyân,
Oluptur belli beyan,
Dervişlik yolu heman,
Tac u hırkası değil.
Ümmi Sinan

Aldı GARİBCE :

İlim matlup talibe
Hem erbabını bile
Talep yoksa nafile
Bu iş olası değil

Duydun mu fokur fokur
Talibim bina okur
Sanırsın kilim dokur
Saç baş yolası değil

Eğri büğrü yazanın
Orda burda tozanın
Dibi delik kazanın
Heyhat dolası değil

İlim nurdur günahsa perde
Dağlar aşıran azim nerde
Yoksa sende merhem derde
Ağarıp yüzün gülesi değil

********
Rahmet bürür de iner yağmur
Ruha inşirah kalbe surur
Ve huzur ancak anda bulur
Başka yerde bulası değil

Ömür dediğin ne tez geçer
Ecel şerbetin herkes içer
Hazır değilsen burda eğer
Münker Nekir gülesi değil

Hayatı çevirip kumara
İpliğin çıkarır pazara
Akibet girince mezara
Rabbin kimdir bilesi değil

Garibce verin gayra talkın
Salkımdadır hep neden aklın
Olmak istersen Hakka yakın
Lafu güzaf çilesi değil

18-20.10.2015

GARİBCE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...