25 Kasım 2017 Cumartesi

Eşrat-ı saatten dabbetü’l-arz ve FACE-BOOK


Garibce’den mesmu-u fakiraneleri olmuştur:
Deyir ki: Bendeleri beyne’l-yakazati ve’n-nevm bir halet-i ruhiyye-yi kabziyye içre iken gargara-ı batnın verasından bir ses hatar bi’l-bâl olup derunum ol savtın aksi sadasıyla ile meşbu olmuştur:
Deyirdi ki: Öyle bir zaman gelecek ki eşrat-ı saatten olan dabbetü’l-arzın[1] zuhuru dahi anın çıkışına zemin olacak. Her haneye hatiften bir yüz (FACE) açılacak ve her yüzde bin bir göz olacak. Keramât-ı evliyaya kıç attıracak nice harikulâdelikler mebzulen ortalığa saçılacak. Kiminin facesi elinde kiminin ki dizinde olacak. Şurut-ı zemane-yi bâhireye uyamayanlar ancak masaüstünden temaşaya muktedir olacaklar. Bu yüz /Face eşi’a-ı şems gibi aynı anda cemi nâsa birden vasıl olacak ve her şeyi tenvir ve teshin edecek. Lakin çok geçmeden ümmet bunun BOOKunu çıkaracak.
Her bir kimesnenin ale’l-ekal kırk tane kırığı[2] olacak, beş bin kırık tutan sahibi deha ve şöhret olanlar dahi olacak. Lakin cümlesi sanal olup hiçbiri haydi iyimser takılıp  ekseriyeti kâhiresi diyelim bir boka yaramayacaktır. Yani kim acıkınca seni doyurmayacak, ağlayınca gözün yaşını silmeyecek, düşünce elinden tutup kaldırmayacak.
İmdi her kim buna inanıp paylaşırsa evc-i kemâl-ı hamakatin zirveyi balasına vasıl olacak ve orada alem-i hayalde cevalan edip uçmaklarda uçarken badehu batmakta olan kazıkların sürtünme katsayısının azalmasına sebep duymaya başladığı acısıyla agah olup, ka’r-ı cahimi boylayana kadar sukut edip sakatata gelecektir.
Artık ne denirse!
25.11.2017
GARİBCE


[1] Telefon ile bilgisayarın izdivacından tevellüd eden ve hala nesebinin sahih mi gayri sahih mi olduğuna bir türlü karar verilemeyen internet denilen ve cümle nası avlamaya müheyya cesim ağ.
[2] KIRIK: Arapça’daki hıdn ç. ahdân kelimesinin karşılığı: Gizli dost.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...