13 Mayıs 2016 Cuma

İman ağacı salınır dalları


İman kalpte yer eder. Onun yetmiş şu kadar dalı vardır. Her bir dalı bir erdeme ya da hayır işe tekabül eder. Bunların en yücesi içimizdeki imanı dilimizle de haykırmaktır. En aşağı derecede olanı ise yolda insanlara rahatsızlık veren nesneleri gidermektir. Başka bir ifade ile yolun hakkını vermektir.
Yani o ki sen yolda giderken başkaları tarafından şayet atılmış bir çöp varsa yahut bir engel konulmuşsa onu kaldıracaksın.
Ama gel gör ki biz bırak başkalarınca yola atılan rahatsızlık verici nesneleri gidermek, biz kendimiz engel oluyor ve kirletiyoruz.
Fakültede maşallah öğrencilerimizin sayısı bir hayli kabarık, mekanlar ise bazen kaldıramayacak kadar darlık gösteriyor. Özellikle de koridorlarda, kapı giriş ve çıkışlarında, asansörlerde vb. epey bir yoğunluk oluyor.
İmdi kişi üç dört arkadaş bir olmuşlar kapı önünde ya da çıkışında muhabbet ediyorlar. Oh ne güzel. İyi de sen geçişi kapatıyor ya da zorlaştırıyorsun. Keza asansör önlerinde aşırı izdiham oluyor, birinci kata, ikinci kata çıkmak için asansörü meşgul ediyorsun, üstelik her iki istikamete de basıyor, lüzumsuz yere asansörü geciktiriyorsun.
Koridorlarda giderken üçerli, bazen dörderli koldan yürüyor, arkadan gelen ve sizi geçmek durumunda olan kimselerin yolunu kapatıyor, onları yavaşlatıyorsun.

Elinde telefonun,  aklı aklını almış halde köşelerde virajı genişten almıyor hemen köşeyi dönmeye kalkışıyor, zaten gözün telefonda normal yolundan gelenlerle burun buruna geliyor, ani frenle hem kendini hem de karşındakini zor durumda bırakıyorsun.
Hz. Peygamber siz yolda engel olmayın demiyor, varsa engel kaldırın diyordu.
Demek ki biz kitabı tersinden okuyoruz.
Unutmayalım ki yaptığımız her işin, attığımız her adımın, yaptığımız her tercihin illa ki kalbimizdeki imanla bir ilişkisi vardır.
En büyük günah kul hakkını ihlal etmektir.
Trafikte adam yolu tam kapatacak şekilde duruyor ve dörtlüyü de yakıyor, işine görmeye koyuluyor. Arkasında bekleşen insanlar da haliyle anasına babasına rahmet okuyorlar. Hayırlı evlat!
Tekrar edelim Hz. Peygamber yolda insanlara rahatsız veren nesnelerin giderilmesini imanın bir dalı olarak niteliyor. Bizzat yola engel olmayı ise hiç anmıyor. Zira o bir Müslümanın zaten asla yapmayacağı bir şey gibi telakki ediliyor.
Kul hakkı kul hakkı diyoruz da nedense bu gibi önemsiz zannettiğimiz aslında hiç de öyle olmayan davranışlarımızı hiç hesaba katmıyoruz.
Dua ile!
13.05.2016

GARİBCE 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...