16 Nisan 2016 Cumartesi

gayrı tarın şevki yokgül hazîn, sümbül perîşan, bâğ-ı zârın şevki yok,
dertnâk olmuş hezârın nağmenkârın şevki yok.
başka bir hâletle çağlar cûy-i bârın şevki yok.
âh eder inler nesîm-i bî-karârın şevki yok.
geldi ammâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok.
(recaizade mahmut ekrem)

----oOo----

Açtın yolu ey rehber düzüp kervanı gittin
Yolunda olsa da sensiz çaryarın şevki yok

Uzak düştük heyhat  kesilti rahmet esintin
Yıkıldı mülk-i adl cümle diyarın şevki yok

Sen mekarim-i ahlakı itmama gelmiştin
Esnaf eksik tartar oldu pazarın şevki yok

Neden kimse itkan ile yapmaz oldu işin
Neden kamu hep bana der aharın şevki yok

Garibce çok söyledin boşa nice ah ettin
Bozulmuş tümden ayar gayrı tarın şevki yok


Dua ile!
16.04.2016
GARİBCE

Çaryar: Cihar yar-ı güzin: Dört halife
Mekarim-i ahlak: Ahlakî güzellikler, erdemler
İtkan: İşi sağlam, kaliteli yapmak

Tar: Azeri sazı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...