22 Aralık 2016 Perşembe

Ebû Hanife’dir adım benimYoktur makamda mevkide gözüm
Hak söylerim esirgemem sözüm
Halka hizmette işimdir çözüm
Ebû Hanife’dir adım benim

Nevazil mi var nassa katarım
Âyâta akıl başta bakarım
el-Emr’i Kevn'e ayna tutarım
Ebû Hanife’dir adım benim

Evvel Kitap sünnete giderim
Nerde icma var onu güderim
Hüm rical ve nahnu rical derim
Ebû Hanife’dir adım benim

Hadis bilmez der bühtan ederler
Yaş kuru demez bilmez dererler
Ravilerim illa fakihdirler
Ebû Hanife’dir adım benim

Kıyas mı dedin getir sen bana
Adl içün geçerim istihsana
Değer veririm daim insana
Ebû Hanife’dir adım benim

İctihad ederim kendim yormam
Kısasta zimmi müslim ayırmam
Hak hukukta kimseyi kayırmam
Ebû Hanife’dir adım benim

İlme taliplik bahra dalmaktır
Tabilikse yolumda yol almaktır
Müstakim sırat üzre kalmaktır
Ebû Hanife’dir adım benim

Fıkıh dediğin delil bilmektir
Hak yolunda gerekse ölmektir
Şehadet şerbetiyle gülmektir
Ebû Hanife’dir adım benim

Ben faniyim lakin usulüm var
Açarlar izim Ebu Yusuflar
Garibceler gelir yolum tutar
Ebû Hanife’dir adım benim

Dua ile!
22.12.2016

GARİBCE
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...