4 Ocak 2016 Pazartesi

Yavrucuğum gel dinle yüce Kur'an’ı: el-İsra'dan öğütler
Yavrucuğum gel dinle yüce Kur'an’ı
Lütufla Rabbim indirdi sana burhanı

Bil ki bu dünya imtihandır amaç değil
Orda devşirirsin burada ektiğin bil

Dünya isteyene Allah verir dünyalık
Ahret isteyene orda verir karşılık

Sakın ha tanrın olmasın Allah’tan gayrı
Tagutların sana hiç olmaz asla hayrı

Tamam, bütün yollar doğru Allah’a çıkar
Lakin akıbet orda ya cennettir ya nar

Yavrucuğum ana babana eyle rahmet
Rahmet olur ebeveyn yolundaki zahmet

Şefkatle bak yüzlerine söyle tatlı dille
Demeyesin onlara bak sakın öf bile

Sonra arş titrer ahdan çöker de gök kubbe
Altında kalırsın netsen gayrı nafile

Huzur hakkı onların lakin öz evinde
Sevgiye doysunlar torun sevip dizinde

Huzur evleri belki veriyordur huzur
Onu onlar değil oraya koyan bulur

Ve gafil sanır kendisin oh rahatladı
Bilmez ki nerden nasıl çıkar ata ahı

Sen gel şefkatle bürü siper et sineni
Nasıl onlar büyüttüyse vaktinde seni

Elbet bilir Allah içinizden ne geçer
Siz ger onları Allah da sizi esirger

Yavrucuğum ver yakınlara da hakkını
Düşkünün, yolda kalmışın sen ol yakını

Allah vermişse sana korkma sen de harca
Lakin her ne nimet olsa saçıp savurma

Bilesin ki israf tebzir şeytan işidir
Saçıp savuran, ‘şeytan’ın kardeşidir

Şükrü bilmeyen nimete karşı olur kör
Şeytandır Rabbine karşı olan nankör

Eğer ki yetişemezsen her bir talebe
Hiç olmazsa gönül alan tatlı söz söyle

Cimri olma asıp da elini boynuna
Büsbütün de açıp saçılma ha boyuna

İnfakta ölçü gerek, hazır bitmez sanma
Yoksa düşersin bak acınacak duruma

Rızkı veren Allah’tır sen sarıl esbaba
Sakın yük olmayasın aman dost ahbaba

Öldürmeyin çocukları ha açlığa neden
Onlara da size de Allah‘tır rızkı veren

Yaklaşmayın zinaya aman fili şeni
Ocak yıkar harap eder gülü gülşeni

Bataktır fuhuş oluk oluk pislik akar
Karıştırdıkça kokusu ayyuka çıkar

İşte buna sebep uzak dur, yaklaşma bile
İsm-i Settar tecellisiyle sen de setreyle

Yavrucuğum sakın kıymayın masum cana
Kasd-ı can cinayettir bütün insanlığa

Yavrucuğum bak bir de yetim malı vardır
Gözetmeyip de aşıran ateş tıkınır

Cancağzım ya ahde vefaya ne demeli
Kişi verdiği sözle ölçülür bilmeli

En büyük ahdi biz ezelde Allah’a verdik
Elest bezminde inan ki biz Kalu bela dedik

An o ahde ömrü billah vefa zamanı
Ve elbet verdiğimiz her sözü tutmalı

Yavrucuğum İslamlığımızda ölçüt ahlak
Doğru terazi adaleti remzeder mutlak

Sapma adaletten aman ha ölçüp tartarken
Ve her ne ise, hakkını ver alıp satarken

İşin yap ihsan ile olur olmaz deşme
Bilgi sahibi değilsen ardına düşme

Çünkü göz olsun, kalp olsun ve de olsun kulak
Hepsinden de sahibi sorumlu olacak

Cancağzım kibirle yürüme böbürle öyle
Kibir neyime bunca zaf u aczile söyle

Cümle fil-i şeniden kaçıp ta uzaklara
Huzuru sen gel Hakk’a yakınlıkta ara

GARİBCE acı söyler bil ki şefkattendir
Bunlar Rabbinden sana inen hikmettendir

Dua ile!
03.01.2016
GARİBCE

Not: Bu manzume el-İsra 17/18- 39 ayetlerinden ilhamla oluşturulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...