7 Şubat 2015 Cumartesi

Dostta kadim isterler


 

Sanma ey hace ki senden zer ü sim isterler.
Yevme la yenfau da kalb-i selim isterler”*
Kurulur mizan açılır defterin hayır şer
Emniçün burda sırat-ı müstakim isterler

Yolda olmak zor, yolda yol almak daha bir zor
Ahir zamandır din avuçta ateşten bir kor
Yitirme gayen albasan düşlerin hayra yor
Umudu diri tutmaya bir hakîm isterler

Gafletle yükünü yıkma Allah’a kitaba
Lafu güzafla ererim sanma ha sevaba
Yitirme rüşdünü maruz kalsan da itaba
Seyl-i huruşan altında rey-i sakim isterler

Mihverin Hak olsun yerleştir öyle pergeli
Yok ifrat tefrit alasın yolu  dengeli
Hak yolda önüne çıkacak nice engeli
Aşmaya asay-ı Musa-yı kelîm isterler

Kâh başa düşer hicret, edersin terki diyar
Kâh yollara düşer de gezersin diyar diyar
Pusuda bekler daim  ağın gerip de ağyar
Her dem can pazarında olmak mukim isterler

Her şeyin illa ki vardır elbet bir değeri
Tembellik etmenin bu dünyada yoktur yeri
Huri cinan istersin hani bunun ederi

Ecr-i cezîl için ah sabr-ı cemil isterler

Torosoğlu Garibce Hakka akınır özü
Sahibi hikmet olan yerinde söyler sözü
Netsin makam mevki dost arar gözü
Her şeyde yeni, dostta kadim isterler

Dua ile!
07.02.2015
GARİBCE


*İlk beyit Bağdatlı Rûhî’ye aittir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...