5 Şubat 2015 Perşembe

Halka canavar gibi bakma Hem halkı hem kendini yakma

Hz. Ali’nin Mısır Valisi Eşter’e Talimatı


Bir Ali’miz vardı ya hani destan
Bahşetmişti onu bize Ulu Yezdan

Fütüvvet onda tüm Alplerin piri
Kapısıydı ilmin Peygamberse şehri

Hikmette de ilim gibi dengi yoktu
Başından geçen macera pek çoktu

Neyse Ali olunca Müminlerin emiri
Mısır’a vali tayin etti Malik Eşter’i

Dedi Eşter seni  vali tayin ettim Mısır’a
Vali dediğin halkını ayırmadan kayıra

Düzene koy maliyesin şaşma cihaddan
Hiçbir zaman ayrılmayasın Hak’tan

Halkın saadet ve selameti için çalış
Bu yolda nice zahmet var baştan alış

Takva üzere ol her zaman Hak yolunda
Hak tecelli etsin hem elinde hem dilinde

Arzularının peşine düşme ders al tarihten
Bak kimine övgü kimine lanet var arkasından

Halka canavarın sürüye bakması gibi bakma
Öyle bakıp da hem halkı hem kendini yakma

İstisnasız bütün insanların bil yaratılışta eşin
Ama müminleri ayrıca kolla onlar kardeşin

İnsanlar hata edebilir, başlarına iş gelir
Düşenin elinden tut Allah elbet bilir

Affını istiyorsan Allah’tan kendin için
Halkına bağış dile onlarla iyi geçin

Asla pişmanlık duyma affettim diye
Verdiğin cezaya sebep ise sevinme

Ben valiyim sakın ne dersem olur deme
Kibredip Allah’ın azametiyle boy ölçüşme

Adaletten aman ha ayrılma hiçbir zaman
Karşındakiler olsa da en yakın akraban

Zulmetme, zalimlerin elbet Allah’tır hasmı
Mazlumun hiçbir zaman kalmaz yerde ahı

Zulüm kadar şu dünyada lütfunu değiştiren
Yoktur başka bir şey daha kahrını çeken

İş yaparken karar verirken bakma ona buna
İsabet istiyorsan kulak ver kamu vicdanına

Etrafını kuşatmasına yalakaların verme izin
Yoksa nice kere nedametle döversin dizin

İnsanların kusurlarını araştırıp ortaya dökme
Setreyle, şüyu bulmasına sakın izin verme

Senin işin bozmak değil eylemek ıslah
O zaman yardımcın olur Hazreti Allah

Sen örtersen insaf ile halkının ayıplarını
Allah da örter telafi eder kayıplarını

Tahkik et muhbirlere hemen kanma
Etrafını kuşatan şebeklere inanma

Asıl olan hukukta masumluktur iyi bil
Sakın hüküm verme olmadan kesin delil

Herkese danış akıl al olsun meclis-i şuran
Ama uzak olsun seni yoksullukla korkutan

Bir de büyük işlerde kıracak olan azmini
Ve de sakın hırs bürümüş olandan güzünü

Öyle güven ver ki korkmadan adamların
Söylesinler yüzüne çekinmeden hataların

Emaneti olanlara ver dürüst ve emin
O zaman yardımcındır daim ol Muîn

Olsun doğru ve sahibi takva sırdaşın 
Sâdıklar olsun daim her dem yoldaşın

Garibce der işte böyle ilmin kapısı açılmış
Cümle hikmet ağzından bir bir saçılmış

Ben derleyebildim işte ancak bu kadar
Daha onda ne inciler ne cevherler var

Gerisi, arzu edersen şimdi zaman dar
Buhari’de Yönetim Esasları’nda* var

Dua ile!
05.02.2015
GARİBCE
*Muhyiddin Seydi Çelebi, Buhari’de Yönetim Esasları, Tercüme, takdim ve yayına hazırlayan Doç. Dr. Mehmet Erdoğan, Dâru’l-Hadîs, İstanbul 2000.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...