15 Kasım 2013 Cuma

Evliyim, sadakatim var!


Bugünkü hutbemizin konusu ahlaka ilişkindi ve güzel hazırlanmıştı. Emeği geçenlere teşekkürler. Konu aldatmaya dairdi. Örnekler arasında kişinin eşine karşı sadakati de anılıyordu. Yerindeydi ve bunda şaşılacak bir şey de yoktu.
Fakat Garibce’nin tuhafına giden durum bu sadakat işinin eşe yönelik olması anlayışının çok yaygın oluşu ve bunun hutbe diline kadar girmiş olmasıydı.
Elbette kişiler sadık olmalı, sadakat göstermeliydi. Kişiler evvel emirde eşlerine karşı sadakat göstermeli ve evlilik akdi sırasında vermiş olduğu “misak-ı galîz”e sonuna kadar bağlı olmalıydı.
Kişinin eşini aldatması yabancı biriyle cinsel ilişkiye girmesi şeklinde oluyorsa ve yasak olan sadece bundan ibaret ise, o takdirde evli olmayan bir kimsenin başka biri ile gönüllü olmak kaydı ile ilişkiye girmesi normal bir davranış olmalıydı. Yaygın anlayış sanki bu tavrı meşrulaştırıyor gibi geliyor bana.
Oysa kişilerin sadakati evvelemirde Allah’a elest bezminde verdikleri söze karşı olmalı ve bu bağlamda Allah’ın bize yasak kıldığı her türlü ilişkiye karşı duyarlı olmamız gerekirdi. Nikahsız bir ilişki eğer yasak ise ve zina sayılıyorsa o dahi bizim kaçınmamız gereken bir fiil olmalıydı ve sadakatimiz sadece eşimiz ile sınırlı olmamalıydı.
Günümüzde bazı kavramların içi oyuluyor yahut değiştirilebiliyor.
Daha önceki yürürlükteki Ceza Kanununda “Zina, kadının kocasından başka bir erkekle bir kez de olsa cinsel ilişkide bulunması” diye tarif ediliyordu.  Kocanın  böyle bir ilişkisi ise zina sayılmıyordu. Anayasal eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu için bu durum kadın için de suç olmaktan çıkarıldı. Böylece zina artık suç değil. Yürürlükteki Medenî Kanun’da ise zina  her iki eş için de boşanma sebebi olarak yerini koruyor. (Madde 161)
Bu tanımlamada görüldüğü üzere zina sadece evli eşler arasında söz konusu ediliyor. Oysa İslam’da zina aralarında nikah ilişkisi olmayan bir erkek ile  bir kadının her ikisi de özne olacak şekilde ilişkiye girmiş olmasıdır.
Söz konusu Müslümanlıksa durum bundan ibarettir ve işte asıl sadakat buna olmalıdır.
Müslüman eline, beline, diline sahip olan kimsedir.
Mü’min, güven veren demektir.
Müslümanlık zor zenaattir.
Vesselam!
15.11.2013

GARİBCE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...