8 Kasım 2013 Cuma

Farkındayım, öyleyse varım!


Birkaç gün önce doktora yapmakta olan bir Filistinli öğrencimiz bilgisayarıma birkaç tane program yükledi. Çağın güçlü olma için gerekli donanımlardan birinin bilgisayar kullanımı konusundaki beceri olduğunu düşünürüm. BU öğrencimiz tam donanımlı birine benziyordu. Bu arada fakültemizin uluslararası bir özellik kazanmasının da meyvelerini toplamaya başlıyorduk.  
Bu programlardan biri de Kuveyt devletinin hazırladığı el-Mevsû’a el-Fıkhiyye idi. Programa hayran kaldım. Her gördüğüme ve her girdiğim sınıfa tanıtmaya başladım. İstedim ki programı herkesle paylaşayım. Meccânî bir program. Paylaşmada faydadan başka hiçbir sakınca yok. USB’me de yükledim. İsteyen herkese verebileyim istedim. Müthiş bir program. Hoca ve talebelerimize şiddetle tavsiye ederim. Ancak o kadar olabilir denecek kadar güzellikte ve işlevsellikte. Üstelik kurumu da çok kolay.
Aynı odayı paylaşmakta olduğum Faruk Hocaya biraz da hava atar edayla “Bilgisayarına öyle bir program yükleyeceğim ki emsali görülmemiş!” dedim. Baktı. “Bu bende var” dedi. “Hatta ben bunu sana vermiştim” diye de ekledi.
Haydaaa! Karizma gitti.
Sonra kendi makinesindeki programı açtı. Hakikaten de aynısı idi.
Mahcup oldum.
Az önce vaktiyle başka bir anımı hatırladım. Haseki’de okurken sevgili hocamız Mehmet Savaş el-Haddâdî’nin el-Cevheretü’n-neyyire adlı bir kitabından bahsetti. Övdü, övdü. Ben de bu kadar övgüye dayanamadım, gittim hemen kitapçıdan bir tane aldım.
Sonra eve geldim. Eski kitapları karıştırırken güzüme bir kitap ilişti. Açtım baktım, Üzerinde el-Cevheretü’n-Neyyire yazıyordu.
Bu iki tecrübeyi birleştirince bende şöyle bir sonuç çıktı.
İnsanların bir şeye sahip olmaları çok önemli değil. Önemli olan sahip oldukları şeyin farkında olmaları.
Yani farkındalık.
Özümüzün farkındalık.
Sahip olduklarımızın farkındalık.
İmkanlarımızın farkındalık.
Böyle bir farkındalık yoksa  özümüzde meknuz ve mündemiç olan nice yetenek ortaya çıkarılamadan heba olup gidiyor.
Bilgisayarınıza yüklediğiniz programın farkında değilseniz,  o programın ne kadar işlevsel olduğunun farkında değilseniz mücerred onlara sahip olmanız hiçbir anlam ifade etmiyor, yük olmaktan gayri.
Bilgisayar aldık yıllarca gelişmiş bir daktilo olarak kullandık. Bilgisayardı, saydırtmadık.
Akıllı telefon aldık. Bu kez aklımız, arkada kaldı.
Hele vaktiyle, iki katı fiyatla bir akıllı fırın almıştık ve onun aklı başımıza neler açmıştı.
Farkına varamadığın imkan imkan değildir.
Bu vesile ile bunu bir kere daha anlamış olduk vesselam.
Dua ile!
08.11.2013

GARİBCE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...