23 Aralık 2015 Çarşamba

Liyakat


Ederi ne liyakatin gayrı bilesin
Bizden değilsen şayet, sen adam değilsin 


(Mesela dedik yani) 


Tācuddīn es-Subkī’nin beyanına göre (Ṭabaḳātu'ş-Şāfiʿiyye, X, 200-201) yaşadığı dönemin en önde gelen muhaddisi olmasına rağmen ez-Zehebî (ö.748/1348), Eş’arî akidesini benimsediğinden şüphe edildiği için Dımaşk Eşrefiyye Dâru’l-hadisi’ne atanmamıştır. İyi mi?
Sevindirici olanı şu ki artık öyle değil. 
Varsa yoksa liyakat. 
O yüzden böyle gönlüm rahat.

Dua ile!
23.12.2015
GARİBCE

Not: Sübki'den nakledilen bilgi için H. Hansu'ya teşekkürler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...